Sách Mới Sách Nổi Tiếng Sách Bán Chạy Sách Báo Chí Giới Thiệu Video điểm sách

  Giỏ hàng

101 Thủ Thuật Cao Cấp Với Excel 2003 Và 2007 101 Thủ Thuật Cao Cấp Với Excel 2003 Và 2007Phóng to ID: SHT246

101 Thủ Thuật Cao Cấp Với Excel 2003 Và 2007

Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 VND

Đặt hàng ngay
101 Thủ Thuật Cao Cấp Với Excel 2003 Và 2007 cung cấp cho bạn học Excel các thủ thuật về thêm bớt các biểu tượng trên thanh công cụ của Excel 2003, 2007...
Các thủ thuật thao tác nhanh về: Sắp xếp và lọc dữ liệu, vẽ biểu đồ trong Excel, hình ảnh trong Excel...
Các thao tác nhanh khi làm việc với cơ sở dữ liệu, khi thiết lập trang in và dữ liệu để in...

Mục Lục:
Thêm bớt biểu tượng trên thanh công cụ
sắp xếp
Thêm bớt các biểu tượng trên thanh công cụ
Mở bảng tính
Hộp thoại Open còn có một số chức năng cho người sử dụng
Lưu trữ bảng tính
Điều chỉnh các cửa sổ
Thoát khỏi excel
Tạo một cửa sổ bảng tính mới
Thao tác với bảng tính
Xoá bảng tính
Thông tin về bảng tính
Soa chép và di chuỷên trong bảng tính
Điền và thay đổi trật tự các vùng
Chèn ký tự lạ (Symbol) trong bảng tính
Định dạng Font chữ trong bảng tính
Tìm kiếm dữ liệu trong bảng tính
...
Sắp xếp và lọc dữ liệu
Sắp xếp trật tự các dòng trong vùng
Sắp xếp trật tự các cột dữ liệu trong vùng
Lọc dữ liệu
Bảo vệ và che dấu dữ liệu
Bảo vệ và thôi chế độ bảo vệ
Định dạng cột
Tạo tiêu đề cho màn hình soạn thảo
...
Biểu đồ trong Excel
Tạo biểu đồ
Biểu đồ dạng đường kẻ
Thẻ Series
Sử dụng phím F11 để tạo nhanh biểu đồ
Định dạng biểu đồ
Điều chỉnh kích thước
Định dạng các đường gióng trong biểu đồ
Định dạng nền ngoài của biểu đồ
...
Hình ảnh trong Excel
Thanh công cụ Drawing
Tạo và chỉnh sửa hình vẽ
Di chuyển hình vẽ
Định lại kích thước cho hình
Sao chép một hình vẽ
Hiệu chỉnh các đường xung quanh hình
Tô màu cho hình vẽ
Hào trộn Excel với Word
Liên kết bảng tính Ecel vào Access
...
Nhóm hàm Financial (Tài chính)
Hàm FV
Hàm IPMT
Hàm IRR
Hàm ISPMT
Hàm MIRR
Hàm NPV
Hàm PMT
Hàm PV
Hàm RATE
Hàm SLN
...
Nhóm hàm DATE & TIME (Ngày tháng và thời gian)
Hàm Date
Hàm DAY
Hàm DAYS360
Hàm HOUR
Hàm MONTH
Hàm NOW
Hàm TODAY
Hàm YEAR
...
Nhóm hàm MATH & TRIG (Toán học và lượng giác)
Hàm ABS
Hàm ACOS
Hàm ACOSH
Hàm ASIN
Hàm ASINH
Hàm ATAN
Hàm ATAN2
Hàm CELLING
...
Nhóm hàm STATISTICAL (Thống kê)
HÀm AVERAGE
Hàm COUNT
Hàm COUTA
Hàm MAX
Hàm MIN
Hàm MINA
Hàm MODE
Hàm HLOOKUP
...
Nhóm hàm TEXT (văn bản)
Hàm LEFT
Hàm LEN
Hàm LOWER
Hàm HID
Hàm RIGHT
...
Nhóm hàm LOGICAL (Luận lý)
Hàm AND
Hàm FALSE
Hàm IF
Hàm NOT
Hàm OR
Hàm TRUE
Hàm CELL
Hàm INFOR
...
Thiết lập trang in và dữ liệu để in
Định dạng trang giấy để in
Căn lề giấy cho trang in
In các tiêu đề đầu và cuối trang
Thiết lập các thông số cho máy in
Gửi một bảng FAX
...
Làm việc với cơ sở dữ liệu
Xem mẫu tin
Thêm bản ghi
Tìm kiếm bản ghi
Chỉnh sửa mẫu tin
Sắp xếp các mẫu tin
Tạo tổng chính và tổng con
Tạo biểu đồ từ dữ liệu trong Pivot Table.
...

Tác giả: Công Thọ - Công Bình

Loại bìa: Mềm

Kích thước: 14.5x20.5 cm

Trọng lượng: 340g

Số trang: 288

Giới thiệu với bạn bè     Tiếp tục chọn mua

  Sách cùng chuyên mục