Sách Mới Sách Nổi Tiếng Sách Bán Chạy Sách Báo Chí Giới Thiệu Video điểm sách

  Giỏ hàng

Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Song Ngữ Việt - Anh Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Song Ngữ Việt - AnhPhóng to ID: SHT237

Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Song Ngữ Việt - Anh

Tình trạng: Còn hàng
Giá: 135,000 VND

Đặt hàng ngay
Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Song Ngữ Việt - Anh:
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dung và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật quốc gia.

Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ luật lao động thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.
Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Mục lục:
Luật số 35/2002/QH10 của Quốc hội ngày 02 tháng 04 năm 1994 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động
Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 09 tháng 05 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH của bộ lao động - thương binh xã hội ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của chính phủ về hợp đồng lao động
Một số mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo thông tư số 21
Nghị định số 105/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 93/2005/NĐ-CP của chính phủ ngày 13 tháng 7 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh - xã hội ngày 10 tháng 03 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 105/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2003về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Một số mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo thông tư số 04
.........

Tác giả: Nguyễn Hoàng Giang Thanh

Loại bìa: Mềm

Kích thước: 16x24 cm

Trọng lượng: 980g

Số trang: 842

Giới thiệu với bạn bè     Tiếp tục chọn mua

  Sách cùng chuyên mục