Sách Mới Sách Nổi Tiếng Sách Bán Chạy Sách Báo Chí Giới Thiệu Video điểm sách

  Giỏ hàng

  Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Giá Trị Gia Tăng   Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Giá Trị Gia TăngPhóng to ID: SHT235

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Giá Trị Gia Tăng

Tình trạng: Còn hàng
Giá: 60,000 VND

Đặt hàng ngay
Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Giá Trị Gia Tăng:
1. Luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005).

2. Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.

3. Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

4. Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

5. Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

6. Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính sửa đồi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng.

7. Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

8. Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

9. Công văn số 4682/TCT-DNNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Thuế về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TTĐB và thuế GTGT mới sửa đổi, bổ sung.

10. Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.

11. Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu thập phát sinh tại Việt Nam.

Tác giả: Bộ Tài chính

Loại bìa: Mềm

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Trọng lượng: 440g

Số trang: 464

Giới thiệu với bạn bè     Tiếp tục chọn mua

  Sách cùng chuyên mục