Sách Mới Sách Nổi Tiếng Sách Bán Chạy Sách Báo Chí Giới Thiệu Video điểm sách

  Giỏ hàng

Luật Doanh Nghiệp - Những Quy Định Mới Nhất Về Cổ Phần Hoá, Quản Lý Tài Chính, Doanh Thu, Chi Phí Hợp Lý Luật Doanh Nghiệp - Những Quy Định Mới Nhất Về Cổ Phần Hoá, Quản Lý Tài Chính, Doanh Thu, Chi Phí Hợp LýPhóng to ID: SHT232

Luật Doanh Nghiệp - Những Quy Định Mới Nhất Về Cổ Phần Hoá, Quản Lý Tài Chính, Doanh Thu, Chi Phí Hợp Lý

Tình trạng: Còn hàng
Giá: 295,000 VND

Đặt hàng ngay
Luật Doanh Nghiệp - Những Quy Định Mới Nhất Về Cổ Phần Hoá, Quản Lý Tài Chính, Doanh Thu, Chi Phí Hợp Lý, Hợp Lệ, Trích Khấu Hao, Phân Phối Lợi Nhuận Trong Doanh Nghiệp.

Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật doanh nghiệp thay thế Luật doanh nghiệp ban hành năm 1999. Luật doanh nghiệp năm 2005 đã tạo một bước đột phá trong quá trình giảm rào cản đối với sự phát triển của khu vực tư nhân nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt sở hữu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Để cụ thể hoá Luật nói trên, Chính phủ đã ban hành hàng loạt Nghị định liên quan đến doanh nghiệp như về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; về đăng ký kinh doanh; về đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... Đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp, đổi mới toàn diện doanh nghiệp Nhà nước như: sáp nhập; giải thể; cho thuê, giao, bán, khoán kinh doanh; cổ phần hoá; chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quản lý tài chính và quản lý vốn nhà nước; giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp và trích khấu hao TSCĐ...
Đồng thời, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt văn bản mới hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán về: niêm yết, công bố thông tin, giao dịch chứng khoán; bản cáo bạch và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; đầu tư chứng khoán; công ty chứng khoán; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Do vậy, một khối lượng lớn các quy định trên còn nằm rải rác ở nhiều văn bản luật khác nhau chưa được hệ thống hóa gây khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp và người sử dụng... trong việc nghiên cứu, học tập và thực hiện
Để giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà Nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu các quy định về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách “Luật doanh nghiệp - Những quy định mới nhất về cổ phần hoá, quản lý tài chính; Doanh thu, chi phí hợp lý, hợp lệ; Trích khấu hao, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp”

Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Phần thứ hai: Cổ phần hoá, quản lý tài chính, doanh thu, chi phí hợp lý, hợp lệ, trích khấu hao, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.
Phần thứ ba: Chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mời bạn đón đọc.

Tác giả: Bộ Tài chính

Loại bìa: Mềm

Kích thước: 19x27 cm

Trọng lượng: 1800g

Số trang: 856

Giới thiệu với bạn bè     Tiếp tục chọn mua

  Sách cùng chuyên mục